hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Program Badań Przesiewowych

Jednym z podstawowych zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych jest radykalna poprawa stanu edukacji społeczeństwa, w tym także środowisk medycznych, w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia oraz programów wczesnego rozpoznawania nowotworów.

Istotnym elementem programu jest  zwiększenie świadomości społeczeństwa  na temat konieczności wykonywania regularnych badań profilaktycznych w ramach programów populacyjnych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego.

W przypadku wielu nowotworów szansa na wyleczenie znacznie wzrasta, jeśli choroba zostanie rozpoznana we wczesnym stadium.  Dlatego tak ważne są populacyjne badania przesiewowe, które mają na celu wykrycie choroby we wczesnej, zwykle bezobjawowej fazie rozwoju.