hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty

Idea powołania do życia Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego, zrodziła się 16 lutego 2002 roku.
Stowarzyszenie zostało powołane w celu popularyzacji  wśród mężczyzn wiedzy o chorobach prostaty, nerek i pozostałych narządów układu moczowo-płciowego oraz konieczności podstawowych badań.

Celem działalności Stowarzyszenia „Gladiator”  jest konsolidacja pacjentów dotkniętych chorobą prostaty, nerek i pozostałych narządów układu moczowo-płciowego, edukacja w zakresie podstawowej wiedzy medycznej dla zapewnienia warunków wczesnego wykrywania choroby, diagnostyki i profilaktyki leczenia.

Działalność Stowarzyszenia obejmuje formy pomocy bezpośredniej oraz edukacyjne. Zamierzenia i cele statutowe obejmują m.in.:
1. organizowanie spotkań i szkolenie w zakresie podstawowej  wiedzy medycznej promującej zasady wczesnego wykrywania chorób nowotworowych (propagowanie szeroko pojętej profilaktyki);
2. powoływanie Grup Wsparcia skupiających pacjentów z podobnymi schorzeniami dla wspólnego przezwyciężania lęku i strachu w procesie leczenia jako skuteczna forma terapii grupowej i wsparcia psychicznego
3. prowadzenie poradnictwa czynnego w formie telefonu zaufania oraz uczestnictwo członków Stowarzyszeni w akcjach (kampaniach) organizowanych przez organizacje prozdrowotne na rzecz walki z nowotworami
4. współpraca z instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą działających na rzecz walki z chorobami nowotworowymi
5. pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych
6. pozyskiwanie nowych członków poprzez bezpośrednie kontakty wśród pacjentów onkologicznych oraz powoływanie Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia;
7. szczególną uwagę w naszej działalności przywiązujemy  do promowania jakości życia pacjentów ze środowiska  wiejskiego dla zwiększenia dostępności onkologicznej opieki medycznej mieszkańców małych miasteczek i wiosek oddalonych od Regionalnych Ośrodków Onkologicznych - realizacja programu Onkologiczna Sztafeta Nadziei (ruch społeczny w środowisku wiejskim na rzecz walki z nowotworami).

Stowarzyszenie działa pod patronatem:
1.    Polskiej Unia Onkologii
2.    Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii
3.    Polskiego Towarzystwa Urologicznego
4.    Polskiego Komitetu Zwalczania Raka
5.    Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty “Gladiator”
Klinika Nowotworów Ukladu Moczowego - Centrum Onkologii
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel: 022 864 08 76, 0 502 438 648
e-mail: stowarzyszenie.gladiator@poczta.fm
www.gladiator-prostata.pl