hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Prawa pacjentów

Prawa pacjenta są zbiorem praw zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,  Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

Przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Więcej informacji na temat praw pacjenta można uzyskać w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Sekretariat:
tel.: (22) 532 82 50
fax.: (22) 532 82 30
sekretariat@bpp.gov.pl

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
0 800 190 590
czynna poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 21.00.