hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Przekaż 1 % swojego podatku

Polska Unia Onkologii jest organizacją pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak można przekazać 1% podatku?

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które należy wypełnić, aby móc przekazać
1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy numer KRS Polskiej Unii Onkologii oraz przekazywaną kwotę, której wartość  nie może przekroczyć 1% podatku wskazanego
w zeznaniu podatkowym.

Polska Unia Onkologii
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
KRS  0000119810   

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz Polskiej Unii Onkologii (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Jeden procent naprawdę może wiele zmienić.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mpips.gov.pl.