hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Zapis majątkowy

Spadek lub zapis majątkowy na rzecz organizacji pożytku publicznego to coraz chętniej wybierana forma dotacji na rzecz potrzebujących.

Przepisy prawa cywilnego nie ograniczają uprawnień do otrzymania spadku, zapisu
bądź darowizny wyłącznie do osób fizycznych. Do grona spadkobierców lub obdarowanych w zapisach mogą należeć także organizacje pozarządowe.

Spadek to cywilne prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci mogą przejść na oznaczone osoby. Przedmiotem spadku mogą być środki pieniężne,
jak również nieruchomości i ruchomości, które mogą zostać przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych organizacji. 
Spadek może być jednorazowym gestem dobroczynnym, ale także źródłem wieloletniego finansowania działalności filantropijnej. 

Zapis majątkowy polega na zobowiązaniu spadkobiercy do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby. Przedmiotem zapisu mogą być środki finansowe lub rzeczowe, nieruchomości, prawa majątkowe.

Przekazanie składnika majątku na rzecz organizacji pożytku publicznego wymaga sporządzenia aktu notarialnego.