hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

PUO

Polska Unia Onkologii (PUO) powstała z woli grupy lekarzy i osób zaangażowanych
w walkę z chorobami nowotworowymi. Stowarzyszenie Polska Unia Onkologii zostało zarejestrowane 24 lipca 2000 roku. 14 grudnia tego roku ukonstytuowały się Władze Stowarzyszenia. Prezesem stowarzyszenia  został Dr n. med. Janusz Meder

Głównym celem powstania Polskiej Unii Onkologii było doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawy o Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych, gwarantującej środki finansowe na jego realizację oraz utworzenia agendy rządowej Biura Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Ustawa została podpisana przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 25 lipca 2005 r.

Polska Unia Onkologii realizuje obecnie  pięć głównych celów statutowych.
Należą do nich:

 1. Prowadzenie działań na rzecz realizacji ustawy o Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych.
 2. Dążenie do zapewnienia wszystkim chorym na nowotwory powszechnej dostępności do świadczeń medycznych na poziomie zgodnym ze standardami zalecanymi przez Światową Organizację Zdrowia, Unię Europejską, krajowe
  i zagraniczne towarzystwa naukowe a także zgodnie z założeniami Paryskiej Karty Walki z Rakiem (uchwalonej podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem
  w Paryżu; 3 - 4 lutego 2000 roku).
 3. Promowanie i wdrażanie standardów, profilaktyki i opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, europejskich standardów nauczania onkologii w akademiach medycznych i na studiach podyplomowych oraz tworzenia warunków do prowadzenia badań naukowych.
 4. Dążenie do zniesienia limitów świadczeń zapewnianych przez referencyjne, wysokospecjalistyczne placówki onkologiczne.
 5. Dążenie do ujednolicenia programów nauczania onkologii we wszystkich akademiach medycznych oraz we wszystkich zawodach medycznych związanych
  z opieką nad chorymi na nowotwory złośliwe.

Polska Unia Onkologii jest stowarzyszeniem ponad wszelkimi podziałami i przystąpienie do niej jest otwarte dla wszystkich osób i organizacji.