hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Mam haka na raka

„Mam Haka na Raka” to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce.  Istotą programu jest zaangażowanie młodych ludzi w stworzenie kampanii społecznej, która będzie promowała profilaktykę nowotworową. Głównym zadaniem postawionym przed uczniami jest propagowanie aktywności prozdrowotnych wśród najbliższych.

Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”, poświęcona profilaktyce raka piersi, ruszyła w sierpniu 2008 roku. Wzięło w niej udział blisko 2800 uczniów z ponad 500 szkół z całej Polski.

Laureatami pierwszej edycji programu zostali uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły z Ząbkowic Śląskich, autorzy kampanii „Wystarczy tak niewiele...”.

Tematem drugiej edycji  „Mam Haka na Raka”  była profilaktyka raka szyjki macicy.
Do udziału w programie przystąpiło 665 szkół, co przełożyło się na imponującą liczbę ponad 3500 uczniów aktywnie zaangażowanych w walkę z nowotworami.

W oparciu o pomysł młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Lublinie, zwycięzców II edycji programu powstała Kampania „Nie pakuj się do trumny, zrób cytologię”.

Trzecia edycja programu została zadedykowana rakowi prostaty. Pomimo trudnego tematu do udziału w „Mam Haka na Raka” zgłosiło się około 2500 uczniów z całej Polski oraz wiele środowisk zaangażowanych w promocję profilaktyki nowotworowej. Laureatkami trzeciej edycji zostały uczennice z XXIII Liceum Ogólnokształcącego
im. ks. prof. J. Tischnera z Łodzi z hasłem „Nie krępuj się, zerwij z milczeniem”.

Tematem przewodnim czwartej edycji programu był nowotwór płuc. 
Zarejestrowano 690 zespołów, czyli blisko 3500 licealistów z całej Polski. Po raz pierwszy zorganizowano też Dzień Hakowicza (4 lutego), którego celem była kumulacja działań
w regionach.  Autorkami zwycięskiej kampanii „Nie wiąż się z papierosem” były uczennice z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica z Lublina.

W ramach piątej edycji „Mam Haka na Raka”, której tematem przewodnim był rak jelita grubego, do walki z rakiem przystąpiło aż 3700 młodych ludzi.

Kampania  „Zabezpiecz tyły. Zrób kolonoskopię” została zrealizowana w oparciu
o pomysł młodych ludzi z Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze.

W szóstej  edycji programu „Mam Haka na Raka” poświęconej profilaktyce czerniaka, wzięło udział 556 zespołów młodzieży z całej Polski (2700 osób).

Autorkami zwycięskiego projektu były  uczennice z Zespołu Szkół w Kietrzu. W oparciu o ich pomysł została zrealizowana pierwsza ogólnopolska kampania społeczna dotycząca profilaktyki czerniaka: "Przed czerniakiem możesz chronić się sam".

Uczestnicy siódmej edycji programu „Mam Haka na Raka” zmierzyli się z chłoniakami – nowotworami układu chłonnego. 
W siódmej  edycji programu wzięło udział 636 zespołów (3573 uczestników). 
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski po raz kolejny powiedzieli stanowcze NIE rakowi i przez kilka miesięcy szerzyli jego profilaktykę w Polsce, by w drugim etapie przygotować projekt kampanii społecznej. W tegorocznej edycji zwyciężył zespół Topolówka Kontra Rak z III LO w Gdańsku - autorzy kampanii społecznej "Przejrzyj chłoniaka".

W swoich kolejnych edycjach, Ogólnopolski Program dla Młodzieży „Mam Haka na Raka” ewoluował w kierunku ruchu społecznego skupiając wokół tematyki profilaktyki nowotworowej tysiące ludzi z różnych grup społecznych.
Uczniowie, lekarze, stowarzyszenia i organizacje pacjentów jednoczą się, aby zmieniać postawy społeczeństwa wobec profilaktycznych badań w kierunku nowotworów.

Zarówno działania na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolska kampania społeczna, opracowana przez uczestników i emitowana po każdej edycji, mają szansę realnie przyczynić się do zmiany statystyk zapadalności i umieralności na choroby nowotworowe w Polsce, wspierając tym samym Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych.