hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Działalność naukowa

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK) powstało w 1996 roku.

W okresie 12 lat  działalności - pod patronatem Polskiej Unii Onkologii Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej zorganizowało 11 kongresów naukowych (zjazdy PTOK) oraz 74 edycje szkół PTOK/CO pod patronatem Polskiej Unii Onkologii. Są one adresowane do wszystkich lekarzy, będących w trakcie lub w końcowej fazie specjalizacji onkologicznych i pokrewnych, zainteresowanych możliwościami kształcenia ustawicznego, związanego z diagnostyką  i leczeniem chorych na nowotwory.

Pod patronatem wydawanego przez PTOK od 2005 roku dwumiesięcznika "Onkologia w Praktyce Klinicznej", organizowane są konferencje edukacyjne.         

Kongresy naukowe z udziałem wybitnych onkologów krajowych i zagranicznych, we współpracy z renomowanymi towarzystwami międzynarodowymi: ESMO (European Society of Medical Oncology) i ASCO (American Society of Clinical Oncology),  poświęcone są różnorodnym zagadnieniom w sferze szeroko pojętej onkologii.

Towarzystwo kształci także lekarzy - poprzez organizację licznych kursów, dotyczących zagadnień objętych programami szkolenia specjalizacyjnego w różnych dziedzinach (w tym kursów obowiązkowych i doskonalących).

Więcej informacji na stronie Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Kursy i szkolenia PTOK

Czytaj więcej...

Badania Naukowe PUO

Czytaj więcej...