hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Darowizna

Polska Unia Onkologii od 2000 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000119810.

Zachęcamy Państwa do wsparcia działalności statutowej Polskiej Unii Onkologii.

Darowiznę można wpłacać na konto Stowarzyszenia:
Bank PKO BP S.A. XVI  O/Warszawa
27 1020 1169 0000 8202 0011 1823

Polska Unia Onkologii
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
KRS  0000119810 

Wszystkim Darczyńcom, którzy wspierają nasze działania, serdecznie dziękujemy za pomoc i zaufanie. 


Darowiznę na cele pożytku publicznego można odliczyć od dochodu:

  1. Darowizny osób fizycznych w kwocie nie wyższej niż 6% dochodu (na podstawie  Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
  2. Darowizny osób prawnych do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (na podstawie Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

Warunkiem odliczenia darowizny od dochodu do opodatkowania jest odpowiednie jej udokumentowanie dowodem wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia.