hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

V Dzień Drzwi Otwartych

05 Lutego 2005

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Walki z Rakiem, POLSKA UNIA ONKOLOGII organizować będzie w sobotę 5 lutego 2005 r. DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH w Placówkach Onkologicznych i Hematologicznych w Warszawie oraz na terenie całego kraju. Akcja ta adresowana jest do mieszkańców danego regionu Polski podlegających opiece zdrowotnej konkretnego ośrodka.

Efektem Dnia Drzwi Otwartych w latach ubiegłych kontakt bezpośredni z onkologami miało ponad 40 000 osób. Przeszło 10 tysięcy osób uzyskało poradę onkologiczną. Dzięki możliwościom niektórych ośrodków, w dniu tym u ponad trzech tysięcy osób wykonano badania pomocne w ustaleniu rozpoznania nowotworu. Trudna jest do ustalenia liczba osób, które dzięki zmasowanej akcji w prasie, radio i telewizji, zainteresowała się swoim zdrowiem. Niemniej jednak w pierwszych dniach tygodnia następującego po dniu Drzwi Otwartych w samym Centrum Onkologii w Warszawie liczba zgłaszających się pacjentów wzrosła o 50%.

Podobnie jak w roku ubiegłym program oparty będzie na udzielaniu prostych porad onkologicznych, szczególnie z uwzględnieniem szeroko pojętej profilaktyki; zwiedzanie ciekawych Oddziałów i Zakładów diagnostyczno-leczniczych danej placówki, prowadzenie wykładów i pogadanek na temat profilaktyki i szerokich możliwości wczesnego wykrywania i rozpoznawania nowotworów, kształtowania właściwych postaw zdrowotnych społeczeństwa, możliwości współczesnej diagnostyki i leczenia interdyscyplinarnego w zakresie onkologii i hematologii oraz znaczących możliwościach w zakresie wyleczalności nowotworów w szczególności we wczesnych stopniach zaawansowania.

Poza prelekcjami i zwiedzaniem placówek medycznych rozdawane będą materiały informacyjne na wyżej wymienione tematy, udostępnianie druków deklaracji przystąpienia do Polskiej Unii Onkologii jako dowód solidarności całego społeczeństwa na rzecz walki z rakiem.

Liczymy na Państwa pomoc!

Osoby kontaktowe:
Dr Janusz Meder,
Prezes Polskiej Unii Onkologii - tel. 606 450 624; 644 01 21.

Dorota Jasińska,
Dyrektor Biura Zarządu Polskiej Unii Onkologii - tel. 606 450 437; 643 47 10.