hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

XVIII Dzień Drzwi Otwartych

26 Stycznia 2018

W niedzielę 4 lutego 2018 roku obchodzimy XVIII Światowy Dzień Walki z Rakiem (World Cancer Day). Z tej okazji Polska Unia Onkologii wraz z Partnerami już osiemnasty raz organizuje Dzień Drzwi Otwartych na terenie całego kraju. 

W ramach tzw. “białej soboty”, która odbędzie się 3 lutego 2018 roku, wszystkie chętne osoby będą mogły skorzystać z bogatej oferty bezpłatnych porad, konsultacji i badań onkologicznych świadczonych w placówkach onkologicznych i hematoonkologicznych na terenie całego kraju. 

Przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem jest APEL PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, ponad podziałami i ponadresortowe intensywne działania na rzecz zapewnienia wszystkim chorym na nowotwory w naszym kraju - równego dostępu do europejskich standardów kompleksowej, koordynowanej i najwyższej jakości opieki onkologicznej stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.

Przed całym światem stoją obecnie wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat.
Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.

W Karcie Paryskiej przede wszystkim apeluje się o ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych, kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej, w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć specjalistycznych ośrodków onkologicznych.
Na realizację powyższych celów w tym na szeroko pojętą prewencję i profilaktykę nowotworową, niezbędne jest zagwarantowanie przez Państwo odpowiednich środków finansowych. Od tego przede wszystkim zależy uzyskanie zmniejszenia liczby zachorowań i znaczącej poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory w Polsce.

Oczekujemy na zdecydowanie bardziej efektywną realizację następnego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2016-2024, ale jednocześnie przypominamy, że stanowi on jedynie część całościowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce (Cancer Plan) przygotowanej w 2015 r. przez środowisko onkologów i przekazanej do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Mając w pamięci niedawne expose premiera Rządu Pana Mateusza Morawieckiego, który zadeklarował gotowość dokonania dzieła naprawy systemu ochrony zdrowia postrzegając je jako jedno z najważniejszych zadań dla Rządu RP oraz potraktowanie onkologii priorytetowo jako zadanie na rok 2018 - z wielką nadzieją oczekujemy wraz z naszymi pacjentami na pilne wdrożenie całościowo Strategii Walki z Rakiem w Polsce pod nadzorem merytoryczno-logistycznym Narodowego Instytutu Onkologii.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem:
DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH – 3 LUTEGO 2018

Osoby kontaktowe: 

Dr n. med. Janusz Meder 
Prezes Polskiej Unii Onkologii, email: meder@coi.waw.pl

Dorota Jasińska, 
Rzecznik Polskiej Unii Onkologii, email: djasinska.puo@coi.waw.pl