hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

XX Dzień Drzwi Otwartych

28 Stycznia 2020

W poniedziałek 4 lutego 2020 roku obchodzimy XX Światowy Dzień Walki z Rakiem (World Cancer Day). Z tej okazji Polska Unia Onkologii wraz z Partnerami już po raz dwudziesty organizuje na terenie całego kraju Dzień Drzwi Otwartych. 

W ramach tzw. „białej soboty”, która odbędzie się 1 lutego 2020 roku, wszystkie chętne osoby będą mogły skorzystać z bogatej oferty bezpłatnych porad, konsultacji i badań onkologicznych świadczonych w placówkach onkologicznych i hematoonkologicznych na terenie całego kraju. 

Zachęcamy do zapoznania się z Programem

Proponujemy, aby przewodnim hasłem obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem był apel Polskiej Unii Onkologii i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej, stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r. 

Przed całym światem stoją wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.

W Karcie Paryskiej przede wszystkim apeluje się o zapewnienie równego dostępu obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej, w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć specjalistycznych ośrodków onkologicznych.

Do realizacji powyższych celów, w tym szeroko pojętej edukacji, prewencji i profilaktyki nowotworowej, niezbędne jest zagwarantowanie przez państwo odpowiednich środków finansowych. Od tego przede wszystkim zależy uzyskanie zmniejszenia liczby zachorowań i znaczącej poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory w Polsce. W naszym kraju pomimo poprawy wyników leczenia w okresie ostatnich 20 lat (z 30% do 48% przeżyć wieloletnich) nadal średnie wskaźniki przeżycia są niższe o 10-15 punktów procentowych od uzyskiwanych w większości krajów Unii Europejskiej!

Z wielką nadzieją oczekujemy na efektywną, finansowaną stosownie do potrzeb realizację Narodowej Strategii Onkologicznej zgodnej z Ustawą z dnia 26 maja 2019 r. przygotowaną z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i planowanej do realizacji w latach 2020-2030. Z uznaniem przyjmujemy wszelkie dotychczasowe intensywne działania Prezydenta i Premiera RP, Ministra Zdrowia i Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii wraz z Zespołem Ministra Zdrowia ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Krajową Radą Onkologii zmierzające do poprawy systemu organizacyjnego szeroko pojętej wysokojakościowej, kompleksowej, koordynowanej opieki onkologicznej i powszechnego dostępu do niej. Obecnie prowadzony jest pilotaż zasad funkcjonowania i finansowania Krajowej Sieci Onkologicznej z zamiarem wdrożenia takiej sieci na terenie całego kraju we wszystkich – spełniających określone kryteria merytoryczne i jakościowe – regionalnych centrach onkologii i ośrodkach akademickich, ściśle współpracujących z ośrodkami satelitarnymi niższych stopni referencyjności. 

W imieniu Zarządu i Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii

Z wyrazami szacunku i uznania 

Dr n. med. Janusz Meder

Prezes Polskiej Unii Onkologii

 

Zachęcamy do zapoznania się z Programem:

DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH – 1 LUTEGO 2020

Dodatkowe informacje w bezpłatnej INFOLINII POLSKIEJ UNII ONKOLOGII 800 493 494, od pon. do czw. w godz. 16.00 - 19.00.

 

Osoby kontaktowe: 

Janusz Meder, 
Prezes Polskiej Unii Onkologii, tel.  606 450 624, email: meder@coi.waw.pl

Anna Jasińska, 
Rzecznik Polskiej Unii Onkologii tel.  734 439 122; email: jasinska@greencomm.pl