hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Rada Naukowa

KOMISJA NAUKI

Przewodniczący:
Prof. Barbara Jarząb
Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Centrum Onkologii-Instytut w Gliwicach

Prof. Wenancjusz Domagała
Kierownik Zakładu Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Prof. Janusz Limon
Kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki AMG w Gdańsku

Prof. Tadeusz Popiela
Kierownik I Katedry Chirurgii Ogólnej w Krakowie

Prof. Jan Skołyszewski
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej w Krakowie

Prof. Stanisław Szala
Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej, Centrum Onkologii-Instytut Oddział w Gliwicach

KOMISJA EDUKACJI

Przewodniczacy:
Prof. Jan Kornafel
Kierownik Katedry Onkologii AM we Wrocławiu

Prof. Jan Berner
Kierownik Katedry Onkologii w Pabianicach
Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej

Dr med. Przemysław Biliński
Wice Dyrektor Departamentu Nauki i Kadr Medycznych Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Doc. Jacek Fijuth

Prof. Jerzy Kowalczyk
Konsultant krajowy w dz. hematologii i onkologii dziecięcej w Lublinie

Prof. Maciej Krzakowski
Konsultant krajowy w dz. onkologii klinicznej Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie

Prof. Andrzej Kulig
Kierownik Zakładu Patomorfologii Klinicznej Instytut CZMP w Łodzi

Prof. Jacek Łuczak
Konsultant w dz. medycyny paliatywnej Klinika Opieki Paliatywnej AM w Poznaniu

Prof. Bogusław Maciejewski
Centrum Onkologii w Gliwicach

Prof. Włodzimierz Olszewski
Konsultant krajowy w dz. patologii Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie

Prof. Danuta Perek
Centrum Zdrowia dziecka w Warszawie

Dr Janusz Meder,
Prezes Polskiej Unii Onkologii

KOMISJA EPIDEMIOLOGII

Przewodniczący:
Prof. Witold Zatoński,
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut
w Warszawie

Prof. Andrzej Borówka
Konsultant krajowy w dziedzinie urologii
Ordynator Oddziału Urologii Centralny Szpital Kolejowy w Warszawie

Dr. Wiktor Chmielarczyk,
Kierownik Samodzielnej Pracowni Edukacji Onkologicznej, Centrum Onkologii-Instytut
w Warszawie

Mgr. Ewa Fabiszewska,
Centralnego Ośrodka Koordynującego „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi”, Centrum Onkologii Instytut w Warszawie

Dr Jerzy Giermek,
Kierownik Centralnego Ośrodka Koordynującego „Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi” Centrum Onkologii Instytut w Warszawie

Dr  Krzysztof Kuszewski,
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Dr. Janusz Meder
Prezes Polskiej Unii Onkologii

Prof. Wenancjusz Domagała
Kierownik Zakładu Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej1 , 71-344 Szczecin

Prof. Włodzimierz Olszewski
Konsultant krajowy w dz. patologii Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie

Prof. Marek Spaczyński
Specjalista krajowy w dz. Ginekologii, Klinika Onkologii Ginekologicznej
Akademia Medyczna w Poznaniu

Dr  Ewa Wesołowska
Zakład Radiodiagnostyki Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie

KOMISJA STANDARDÓW

Przewodniczący:
Prof. Maciej Krzakowski
Konsultant krajowy w dz. onkologii klinicznej Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie

Prof. Jerzy Hołowiecki
Kierownik Kliniki Hematologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Prof. Wiesław Jędrzejczak
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w Warszawie

Prof. Jerzy Kowalczyk
Konsultant krajowy w dz. hematologii i onkologii dziecięcej w Lublinie

Prof. Marian Rainfuss
Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w Krakowie

Dr Janusz Meder
Prezes Polskiej Unii Onkologii