hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Paryska karta walki z rakiem

Światowy Szczyt Walki z Rakiem
Paryż, 3-4 lutego 2000 r.

PARYSKA KARTA WALKI Z RAKIEM

 1. OCHRONA I POSZERZENIE PRAW PACJENTA CHOREGO NA RAKA.
 2. ZWIĘKSZENIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA UMOCNIENIE INFRASTRUKTURY MIĘDZYNARODOWYCH BADAŃ NAUKOWYCH - PODSTAWOWYCH I KLINICZNYCH.
 3. NIWELOWANIE RÓŻNIC W STANDARDACH I DOSTĘPIE DO PROFESJONALNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ.
 4. PROWADZENIE PRZEZ PAŃSTWA POLITYKI SPOŁECZNEJ, KTÓRA WSPIERAŁABY WALKĘ Z RAKIEM NA CAŁYM ŚWIECIE.
 5. WDROŻENIE PROMOCJI ZDROWIA JAKO FORMY PREWENCJI.
 6. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW ORAZ OSÓB PO PRZEBYTEJ CHOROBIE.
 7. PARTNERSKA RELACJA: LEKARZ - PACJENT.
 8. WSPÓŁPRACA NAUKOWCÓW I RZĄDÓW W PRZEKAZIE INFORMACJI ODNOŚNIE NAJNOWSZYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH W ZAKRESIE WALKI Z RAKIEM.
 9. WZMOCNIENIE ROLI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH JAKO INSTYTUCJI CZUWAJĄCYCH, MONITORUJĄCYCH I POMOCNYCH WE WDRAŻANIU ZARÓWNO PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ, NOWYCH TECHNIK MEDYCZNYCH,
  JAK I ODPOWIEDNIEGO USTAWODAWSTWA.