hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii


Apel Prezesa i Zarządu Głównego Polskiej Unii Onkologii
Stowarzyszenia ponad wszelkimi podziałami
skierowany: DO WSZYSTKICH OBYWATELI NASZEGO KRAJU

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego Polskiej Unii Onkologii zwracam się do wszystkich Obywateli naszego Kraju z gorącym apelem, o podjęcie wspólnych energicznych działań na rzecz realizacji Narodowego Programu do Walki z Rakiem.

Wobec dramatycznie pogarszających się warunków Walki z Rakiem w Polsce i zapaści w jej finansowaniu, szczególnie w ostatnim okresie wdrażania reformy ochrony zdrowia - potrzebą chwili jest konsolidacja całego społeczeństwa i środowiska lekarskiego celem uzyskania możliwie szybkiej poprawy tej niekorzystnej dla obywateli naszego kraju sytuacji.

Apel nasz jest wyrazem niepokoju o dalszy rozwój onkologii i hematologii w Polsce.
Znamy dobrze potrzeby w zakresie walki z nowotworami w naszym kraju a środowisko onkologów jest zintegrowane i potrafi tę walkę prowadzić. Wiemy również, ze środki wynegocjowane z Regionalnymi Kasami Chorych, dla tego rozwoju nie są wystarczające,
co może doprowadzić do pogorszenia jakości świadczonych usług.

Panie Prezydencie
Panie Premierze
Panie Ministrze Zdrowia
Panie i Panowie Dyrektorzy Kas Chorych

Apelujemy, aby Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej mieli zapewnione możliwości profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów na takim poziomie, na jakim szanse wyleczenia lub przedłużenia życia są największe. Środki, obecnie przeznaczone na walkę z rakiem, takich możliwości nie dają.

Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie

Wasze głosy zaważą nad możliwością uchwalenia ustaw pozwalających na jak najszybszą realizacją Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych i dalszy rozwój regionalnej opieki onkologicznej.

Onkolodzy i hematolodzy polscy są przygotowani merytorycznie i organizacyjnie do skutecznego rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych. Nie spełnią jednak pokładanych w nich nadziei bez zapewnienia im niezbędnych środków.
Skala potrzeb jest niewątpliwie duża, ale w pełni uzasadniona i realistyczna. Wprowadzona reforma systemowa w ochronie zdrowia niezbędnych środków szybko nie zapewni.

Szanowni Państwo

Pragniemy pozyskać do współpracy w Polskiej Unii Onkologii ludzi o wielkim autorytecie społecznym, wysokim poziomie merytorycznym, zdolnych do zgodnego, solidarnego i zdeterminowanego współdziałania ponad podziałami w sprawie realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Liczymy na współudział nie tylko Prezydenta i Premiera RP, Ministra Zdrowia, Dyrektorów Kas Chorych, Posłów i Senatorów ale również przedstawicieli innych grup zawodowych z organizacji rządowych lub pozarządowych, lekarzy, finansistów, ekonomistów, menadżerów, prawników, przedstawicieli środków masowego przekazu - przede wszystkim osób znanych z działalności społecznej i obdarzonych powszechnym zaufaniem.

Nowotwory złośliwe są drugą pod względem częstości przyczyną zgonów w Polsce
i stanowią ponad 20% wszystkich zgonów - po chorobach serca i naczyń.

OZNACZA TO, ŻE CO 5-ty MIESZKANIEC POLSKI UMIERA Z POWODU NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO, A CO 4-ty ZACHORUJE NA TĘ CHOROBĘ.

Rocznie na nowotwory złośliwe w Polsce zapada 110 tys. osób i około 80 tys. umiera z tego powodu.

Każdego dnia w Polsce ponad 300 osób zachorowuje na raka a ponad 220 z tego powodu umiera.
Są to dane statystyczne, które nabierają szczególnie dramatycznego wyrazu i wymiaru dla tych, którzy sami, lub których najbliżsi są bezpośrednio dotknięci chorobą nowotworową, szczególnie w sytuacjach zagrożenia śmiercią z powodu niepowodzenia leczenia co ma miejsce najczęściej z powodu zbyt późno wykrytej, błędnie zdiagnozowanej lub co gorsza niewłaściwie leczonej choroby.

Według wiarygodnych prognoz epidemiologicznych w 2010 roku nowych zachorowań na nowotwory będzie 160 tys., a zgonów 100 tys.

Obecnie szansa wyleczenia chorych na nowotwory złośliwe w Polsce nie przekracza 30%. W krajach o lepiej zorganizowanej ochronie zdrowia (USA, Europa Zachodnia) osiąga się 50% wyleczeń.

Osiągnięcie znaczącej poprawy wyników i jakości leczenia chorych na nowotwory
w Polsce jest możliwe w ciągu najbliższych 5 - 10 lat.


Chorzy na raka umierają w cierpieniu i w ciszy. Nie organizują protestów.
Dziś w ich imieniu przemawiamy my wszyscy zrzeszeni w Polskiej Unii Onkologii.
Decyzja o stworzeniu właściwego systemu finansowania współczesnych możliwości profilaktyki, rozpoznawania i leczenia nowotworów w Polsce ma nie tylko wymiar wielkiej odpowiedzialności politycznej, ma również wymiar moralny.

Wnosimy o jak najszybsze stworzenie warunków do realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych poprzez uchwalenie ustawy sejmowej i zapewnienie środków do jej realizacji.

Jak najszybsze zrealizowanie celów wytyczonych przez Polską Unię Onkologii jest naszą wspólną powinnością i obowiązkiem wobec wszystkich chorujących obywateli naszego kraju!POLSKA UNIA ONKOLOGII JEST STOWARZYSZENIEM PONAD WSZELKIMI PODZIAŁAMI
I PRZYSTĄPIENIE DO NIEJ JEST OTWARTE DLA WSZYSTKICH OSÓB I ORGANIZACJI.

SKŁADAMY PROPOZYCJĘ ADRESOWANĄ DO CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA:

KAŻDY LEKARZ CZŁONKIEM POLSKIEJ UNII ONKOLOGII. 
WSZYSCY MIESZKAŃCY POLSKI POPIERAJĄ CELE POLSKIEJ UNII ONKOLOGII.


Potrzebne jest nam udokumentowane wsparcie całego Społeczeństwa w realizacji celów
i zadań Polskiej Unii Onkologii

w imieniu Zarządu Głównego Polskiej Unii Onkologii

Dr n. med. Janusz Meder
Prezes Polskiej Unii Onkologii