hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Strategiczne kierunki dalszych działań w Polsce

Analiza zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Międzynarodowej Unii Walki z Rakiem (UICC) oraz doświadczeń krajowych (PR-6 i CPBR 11.5) pozwala na sprecyzowanie następujących priorytetowych celów działań na najbliższe lata:

  1. Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, a w tym ograniczenie zachorowań na nowotwory tytoniozależne.
  2. Uzyskanie wymiernej poprawy w wykrywaniu i wczesnym rozpoznawaniu zwłaszcza raka szyjki macicy, piersi, stercza, pęcherza moczowego, żołądka, przełyku, jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy) oraz czerniaka skóry, to jest tych nowotworów, których rozpoznawanie w Polsce jest znacznie opóźnione w stosunku do możliwości wynikających z aktualnego stanu wiedzy praktycznej.
  3. Poprawa jakości badań diagnostycznych oraz dostępności skutecznych metod leczenia nowotworów złośliwych, a zwłaszcza radioterapii i metod leczenia skojarzonego.
  4. Poprawa dostępności leczenia objawowego i paliatywnego w przypadkach nowotworów zaawansowanych, oraz nowych metod zwalczania bólów nowotworowych.
  5. Rozwój i wdrażanie najnowszych zdobyczy nauki, a zwłaszcza technik molekularnych użytecznych w wykrywaniu ryzyka zachorowania, wczesnego rozpoznawania i optymalizacji leczenia chorób nowotworowych.
  6. Poprawa jakości danych epidemiologicznych, jako podstawowej metody monitorowania wyników podjętych działań, oceny bieżącej sytuacji oraz prognozowania i programowania walki z rakiem.