hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Finansowanie i zarządzanie

Środki na walkę z chorobami nowotworowymi powinny pochodzić przede wszystkim z budżetu państwa. Przemawia za tym doświadczenie wszystkich krajów - w tym zwłaszcza USA i krajów skandynawskich - które osiągnęły wymierne efekty w tym zakresie.

Realizacja celów Programu powinna być wspierana przez akcje charytatywne organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalnych samorządów.

Plany przedsięwzięć interwencyjnych oraz ich realizacja, a także wielkość nakładów na Program, powinny być przedmiotem corocznej analizy.

Optymalną alokację środków powinien zapewnić decydujący udział w zarządzaniu Programem wybitnych specjalistów-onkologów, którzy znają najlepiej potrzeby onkologii i możliwości potencjalnych realizatorów przedsięwzięć interwencyjnych. Realizatorzy tych przedsięwzięć powinni być dobierani na zasadach konkursów ofert.

Nadzór nad realizacją Programu powinna sprawować Rada, w skład której obok onkologów i specjalistów z zakresu zdrowia publicznego i finansów, powinny wchodzić osoby cieszące się zaufaniem publicznym.