hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Oczekiwane rezultaty programu

 1. Uzyskanie trwałego zahamowania tempa wzrostu, a następnie zmniejszenie zachorowań na nowotwory tytoniozależne - poprzez dalsze ograniczenie nałogu palenia tytoniu oraz ograniczenie wzrostu zachorowań na niektóre nowotwory przewodu pokarmowego oraz raka piersi poprzez poprawę nawyków żywieniowych.
 2. Poszerzenie dostępności do metod wcześniejszego rozpoznawania nowotworów złośliwych i dostępności do nowoczesnych, sprawdzonych w praktyce metod leczenia nowotworów złośliwych.
 3. Osiągnięcie standardów w diagnostyce i leczeniu nowotworów w sieci specjalistycznych placówek onkologicznych odpowiadających poziomowi praktyki w krajach Unii Europejskiej.
 4. Zwiększenie odsetka wyleczeń chorych na nowotwory złośliwe a zwłaszcza raka szyjki macicy i raka piersi o 5-10%.
 5. Znaczne przyśpieszenie wdrażania postępu wiedzy w dziedzinie wykrywania, wczesnego rozpoznawania i leczenia a zwłaszcza poprzez wykorzystanie dorobku naukowego biologii molekularnej i genetyki.
 6. Poprawa efektywności optymalnego merytorycznie i ekonomicznie modelu trzystopniowej opieki onkologicznej:
  • poziom podstawowy; lekarze rodzinni i inni lekarze podstawowej opieki medycznej, jak chirurdzy, interniści, ginekolodzy, stomatolodzy i pediatrzy, ściśle współpracujący z miejskimi i wojewódzkimi poradniami onkologicznymi.
  • specjalistyczny poziom regionalny (wojewódzki).
  • poziom krajowy; Centrum Onkologii w Warszawie, Krakowie i Gliwicach.