hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

4 lutego - Dzień Hakowicza

We wtorek 4 lutego, ponad 3 tysiące młodych Polaków zaangażuje się w działania na rzecz podnoszenia wiedzy o chłonniakach. W ramach obchodów Dnia Hakowicza będą organizować happeningi, koncerty, marsze oraz wydarzenia zachęcające do badań profilaktycznych.

Wszystko po to, aby edukować dorosłych na temat nowotworów układu chłonnego – chłoniaków – oraz zwrócić ich uwagę na konieczność wykonywania badań profilaktycznych. Dzień Hakowicza odbędzie w ramach 7. edycji Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”.

Dzień Hakowicza stanowi kumulację działań edukacyjnych prowadzonych przez młodzież uczestniczącą w Programie „Mam Haka na Raka”. W ramach wcześniejszych edycji, młodzi ludzie niejednokrotnie udowadniali, że ich wyobraźnia i kreatywność nie zna granic. W celu zwrócenia uwagi dorosłych na potrzebę wykonywania badań profilaktycznych młodzież będzie organizowała specjalne akcje, marsze i happeningi w swoich miejscowościach.

Ideą Dnia Hakowicza jest to, by poprzez akcje specjalne np. marsze, happeningi, koncerty czy też flash moby (zaskakujące i niespodziewane wydarzenia w miejscach publicznych), intrygować ludzi oraz docierać do nich z głównym przekazem „Mam Haka na Raka”. Ponadto w trakcie działań w swoich regionach młodzież będzie rozdawała ulotki oraz wygłaszała prelekcje przybliżając w ten sposób społeczeństwu wiedzę na temat profilaktyki nowotworowej.

Ważnym elementem Dnia Hakowicza jest również zbieranie podpisów pod deklaracją "Zachęcę jedną osobę do wykonania badania profilaktycznego". W ten sposób młodzież zachęca społeczeństwo do szerzenia wiedzy na temat profilaktyki nowotworowej wśród swoich najbliższych.

01 Lutego 2014