hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Apel Polskiej Unii Onkologii

 

Warszawa, 22 stycznia 2019 r.

 

APEL POLSKIEJ UNII ONKOLOGII

do Dyrektorów wszystkich ośrodków onkologicznych i hematoonkologicznych w Polsce

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ  ŚWIATOWYM DNIEM WALKI Z RAKIEM PRAGNĘ TRADYCYJNYM ZWYCZAJEM W IMIENIU ZARZĄDU I RADY NAUKOWEJ POLSKIEJ UNII ONKOLOGII ZAPROSIĆ PAŃSTWA DO WSPÓLNEJ ORGANIZACJI OBCHODÓW TEGO WAŻNEGO WYDARZENIA

SOBOTĘ 2 LUTEGO 2019 r.

 

Większość ośrodków onkologicznych w Polsce zwyczajowo w pierwszą sobotę lutego pod patronatem PUO organizuje Kampanię Dnia Drzwi Otwartych.

Informacje na temat Kampanii można będzie również uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię PUO od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00 – 19.00   pod nr  800 494 493 (dyżurują lekarze onkolodzy eksperci PUO).

Bardzo liczymy na Państwa jak zwykle niezawodną współpracę w dążeniu do podwyższenia wiedzy w społeczeństwie na temat chorób nowotworowych i w propagowaniu zachowań sprzyjających troszczeniu się o własne zdrowie, zachowywaniu czujności onkologicznej i uczestniczeniu w bezpłatnych, profilaktycznych badaniach przesiewowych.

Proponujemy także, aby przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem był  APEL PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.

Przed całym światem stoją obecnie wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.

W Karcie Paryskiej przede wszystkim apeluje się o ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć specjalistycznych ośrodków onkologicznych.

Na realizację powyższych celów w tym na szeroko pojętą prewencję i profilaktykę nowotworową niezbędne jest zagwarantowanie przez Państwo odpowiednich środków finansowych. Od tego przede wszystkim zależy uzyskanie zmniejszenia liczby zachorowań i znaczącej poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory w Polsce. W naszym kraju pomimo poprawy wyników leczenia w okresie ostatnich 15-20 lat ( z 30% do 45% przeżyć wieloletnich)  nadal średnie wskaźniki przeżycia są niższe o 10-15 punktów procentowych od uzyskiwanych w większości krajów Unii Europejskiej!

 Z wielką nadzieją oczekujemy na efektywną realizację obecnej edycji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2016-2024, ale jednocześnie przypominamy, że stanowi on jedynie część całościowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce(Cancer Plan) przygotowanej w 2015 r. przez środowisko onkologów i  przekazanej do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Z uznaniem przyjmujemy wszelkie pozytywne dotychczasowe działania Ministerstwa Zdrowia i Dyrektora Centrum-Onkologii-Instytutu wraz z Krajową Radą Onkologii  zmierzające do poprawy systemu organizacyjnego szeroko pojętej wysokojakościowej kompleksowej opieki onkologicznej i powszechnego dostępu do niej. Obecnie rozpoczęto pilotaż zasad funkcjonowania i finansowania Krajowej Sieci Onkologicznej z zamiarem wdrożenia takiej strategii na terenie całego kraju we wszystkich - spełniających określone kryteria merytoryczne i jakościowe -  regionalnych Centrach Onkologii i w Uniwersytetach Medycznych ściśle współpracujących z ośrodkami satelitarnymi niższych stopni referencyjności.

Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem mając w pamięci wygłoszone przed rokiem expose Pana Premiera Mateusza Morawieckiego , któryzadeklarował gotowość dokonania dzieła naprawy systemu służby zdrowia postrzegając je jako najważniejsze zadanie dla Rządu RP oraz potraktowanie onkologii priorytetowo – z wielką nadzieją oczekujemy wraz z naszymi pacjentami na PILNE WDROŻENIE CAŁOŚCIOWO - PONAD PODZIAŁAMI I PONAD RESORTOWO - WIELOLETNIEGO STRATEGICZNEGO PROGRAMU WALKI Z RAKIEM W POLSCE I ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEGO FINANSOWANIA JEGO REALIZACJI CO BĘDZIE ZAGWARANTOWANE USTAWĄ SEJMOWĄ. Obecnie zabiegamy o jak najszybsze rozpoczęcie modernizacji i rozbudowy Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, które jest naszym dobrem narodowym i oczekujemy na pozytywną decyzję Pana Premiera w tej ważnej dla Polek i Polaków sprawie.

 Adresatami Apelu PUO są najważniejsi decydenci naszego kraju:

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Premier Rządu oraz Minister Zdrowia.

W oczekiwaniu na Państwa pozytywną odpowiedź czynnego uczestniczenia w tegorocznej Kampanii i wspierania przez całe społeczeństwo działań statutowych Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu oraz  Zarządu i Rady Naukowej PUO  z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem

 

Z wyrazami szacunku i uznania

Dr n. med. Janusz Meder
Prezes Polskiej Unii Onkologii

(tel. 606 450 624)

28 Stycznia 2019