hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Zapraszamy do udziału w VI Kongresie Wyzwań Zdrowotnych (14-16 czerwca)

Przed nami VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress ‒ HCC).              Polska Unia Onkologii jest Partnerem tego wydarzenia.  

Od Organizatorów:

Już w czerwcu spotkamy się na kolejnej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC).  #HCC2021 to wyjątkowe w skali Europy forum wielowątkowej debaty o zdrowiu. Programy wielu sesji tegorocznej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, z oczywistych powodów, uwzględniać będą zagadnienia dotyczące różnych aspektów pandemii COVID-19 i jej wpływu na system opieki zdrowotnej, politykę społeczną oraz gospodarkę. Serdecznie zapraszamy również Państwa do udziału! Udział możliwy tylko po rejestracji na stronie  http://www.hccongress.pl/go/rejestracja


 

Zapraszamy do zapoznania się z agendą Kongresu i oczywiście do udziału w spotkaniu.

Wśród sesji znajdą się m.in.:

Onkologia w Polsce – sesja systemowa 14 czerwca 2021 r., godz. 12:30-14:00

• Możliwości diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych w czasie epidemii – skala oraz skutki ograniczeń przyjęć• Co się zmieni po 1 stycznia 2022 r., czyli po wejściu w życie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej? • Które elementy pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej będą rozwijane po 1 stycznia 2022 r., a z których należy zrezygnować i dlaczego? • Czy Fundusz Medyczny i Krajowa Sieć Onkologiczna zwiększą możliwości stosowania u pacjentów w Polsce technologii o wysokim poziomie innowacyjności? • Onkologia dziecięca w Narodowej Strategii Onkologicznej • Współpraca lekarzy POZ z onkologami • Jak poprawić dostęp do diagnostyki i wczesnego wykrywania nowotworów w czasie pandemii COVID19? Propozycje zmian w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Choroby nowotworowe w Polsce – wybrane zagadnienia terapeutyczne 14 czerwca 2021 r., godz. 14:30-16:00

• Nowotwory kobiece w Polsce, m.in. rak jajnika – czy nadal zbyt późno rozpoznajemy tę chorobę? • Leczenie pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym – nowe możliwości terapeutyczne • Miejsce i znaczenie badań klinicznych dla opieki onkologicznej w Polsce

Hematoonkologia – potrzeby, oczekiwania i możliwości 14 czerwca 2021 r., godz. 16:30-18:00

• Główne kierunki rozwoju terapii stosowanych w nowotworach krwi • Terapie komórkowe i genowe CAR-T – dlaczego stanowią przełom w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej i chłoniaka? • Sytuacja polskich pacjentów z wybranymi nowotworami krwi, m.in. mielofibrozą, szpiczakiem plazmocytowym i przewlekłą białaczką limfocytową • Innowacyjne terapie ograniczone w czasie

 

 

 

26 Majaa 2021