hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

6. edycja kampanii „Pokonać raka”

Zapraszamy do zapoznania się z 6. edycją ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pokonać Raka” wydawnictwa Medical Media Solutions, której Polska Unia Onkologii ma zaszczyt być Patrnerem.

Specjalnie dla Państwa publikacja „Pokonać Raka”, która ukazała się 24 lutego wraz z dziennikiem „Rzeczpospolita” dostępna jest online http://dbajozdrowie.info/wp-content/uploads/2017/02/pokonacrakaWTO.pdf

Walka z chorobami nowotworowymi stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesności, zarówno dla społeczeństwa w Polsce, jak i na całym świecie. Stale obserwujemy wzrost ryzyka zachorowalności, a w perspektywie kilkunastu lat, nowotwory staną się najczęstszą przyczyną zgonów w naszym kraju. W kampanii uznani eksperci wyjaśniają w jaki sposób możemy poprawić sytuację pacjentów onkologicznych w Polsce.

„Podstawą sukcesu w skutecznej walce z rakiem jest kompleksowe i skoordynowane podejście do problemu. Programem pakietu onkologicznego powinna zostać objęta jak największa grupa chorych, wówczas proces diagnostyki nowotworów będzie przebiegał szybciej i skuteczniej. Należy nieustannie dążyć do jak najszybszego i możliwie pełnego wprowadzania do zakresu świadczeń gwarantowanych i refundowanych przez płatnika innowacyjnych terapii onkologicznych. Procedura ta winna być oparta na przejrzystych zasadach farmakoekonomii.” – twierdzi prof. Jacek Fijuth, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. „Zdajemy sobie sprawę, że w takiej rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej, w jakiej żyjemy w naszym kraju, w którym tylko 4,5% środków z budżetu jest przeznaczonych na ochronę zdrowia, zamiast uznawanych za bezpieczne min. 6%, niewiele więcej da się zrobić. Nie domagamy się leczenia na poziomie najwyżej rozwiniętych krajów europejskich, ale chcielibyśmy znaleźć się w środku tej listy, tak jak przystało na obywateli 5 gospodarki europejskiej.” – dodaje Szymon Chrostowski, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Nudności i wymioty to zmora wielu pacjentów poddawanych chemioterapii. Zdarza się nawet, że ich nasilenie skłania chorego do rezygnacji z leczenia. Statystyki wskazują, że przed wprowadzeniem skutecznego, nowoczesnego leczenia przeciwwymiotnego nudności i wymioty dotyczyły zdecydowanej większości (70-80%) pacjentów objętych terapią onkologiczną. Wśród pacjentów nadal więc pokutuje stereotyp, że chemioterapia musi się wiązać z nudnościami i wymiotami, a leczenie nowotworu to doświadczanie skrajnie nieprzyjemnych objawów. Współczesna medycyna jest dziś w stanie całkiem dobrze radzić sobie z tego typu negatywnymi konsekwencjami terapii onkologicznej, a polscy pacjenci mają dostęp do zdecydowanej większości leków, które skutecznie przeciwdziałają nudnościom i wymiotom w przebiegu leczenia – pod warunkiem, że zostaną zastosowane przed podaniem chemioterapii. Co ważne, takie leki są dostępne bezpłatnie dla każdego pacjenta, który ich potrzebuje. Przy tej okazji warto też wiedzieć, że od niedawna w Polsce dostępny jest nawet lek, który pozwala skutecznie kontrolować nudności i wymioty dzięki zażyciu jednej tabletki, na ok. 1 godzinę przed podaniem chemioterapii, a jego działanie utrzymuje się przez kilka dni, zabezpieczając pacjenta przed tzw. nudnościami opóźnionymi.

Problemem dla wielu pacjentów jest brak dostępu do skutecznego leczenia onkologicznego. Taka sytuacja ma miejsce w raku jelita grubego, który znajduje się na drugim miejscu pod względem zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce. Niestety wielu polskich pacjentów z rakiem jelita grubego, u których wyczerpano standardową chemioterapię, pozbawionych jest szansy na dalsze efektywne leczenie. „Są to pacjenci, często w bardzo dobrym stanie ogólnej sprawności, z ogromną wolą do walki z chorobą. Dla takich pacjentów świadomość braku refundacji skutecznych leków onkologicznych, które mogłyby znacząco wydłużyć ich życie, stanowi ogromną tragedię i traktowana jest jak wyrok.” – zaznacza prof. Piotr Wysocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Sytuacja chorych z opornością lub nawrotem chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, jeżeli nie są oni kandydatami do przeszczepienia szpiku lub gdy pomimo jego przeprowadzenia choroba jest nadal aktywna, jest bardzo zła i daleko odbiega od europejskich standardów. Do leczenia III linii, czyli w drugiej wznowie choroby, zarejestrowany został piksantron, nowy cytostatyk, który pozwala wydłużyć życie, a u części pacjentów wręcz umożliwia poddanie ich transplantacji. „Mamy więc lek bardzo skuteczny i bezpieczny, niestety również nierefundowany i niedostępny poza badaniami klinicznymi. Nadzieję dla wielu polskich chorych na wyleczenie i przeżycie stanowi rychła refundacja leków i ich dostępność w ramach finansowania NFZ.” – podkreśla dr n. med. Monika Długosz-Danecka z Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Niedożywienie jest częstym zaburzeniem, które ma bardzo duży wpływ na skuteczność leczenia i jakość życia chorych. Przede wszystkim powinno być ono rozpoznane i leczone w możliwie najwcześniejszym okresie choroby nowotworowej. „Objawy niedożywienia lub wyniszczenia - w momencie przyjęcia do szpitala - występują u 30-85% chorych i najczęściej towarzyszą chorobie w stadium uogólnienia. W terminalnym okresie choroby u 5–20% chorych wyniszczenie jest bezpośrednią przyczyną zgonu. Pomimo tego, mało kto zwraca na ten problem uwagę w trakcie leczenia przeciwnowotworowego. Skuteczna interwencja jest możliwa, nawet w przypadku zaawansowanej choroby. Powinna ona składać się z trzech aspektów: zapewnienia aktywności fizycznej, zmniejszenia nasilenia stanu zapalnego oraz zapewnienia prawidłowej podaży składników odżywczych.” – wskazuje dr n. med. Stanisław Kłęk – Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN). 

O roli badań rozmawiamy z Anną Wyszkoni, jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek, u której rok temu zdiagnozowano nowotwór tarczycy. „Sama nie wpadłabym na to, by zbadać się pod tym kątem, gdyby lekarz nie zrobił tego przy okazji rutynowego badania piersi. On sam po wykryciu u mnie nowotworu zaczął robić te badania regularnie i w ciągu pół roku wykrył cztery nowotwory. Musimy mówić o tym głośno, by pomóc jak największej liczbie osób. Badajcie się!” – apeluje Anna Wyszkoni. Wczesne rozpoznanie choroby nowotworowej jest kluczowym czynnikiem gwarantującym powodzenie leczenia. Dr Andrzej Marszałek, Dyrektor Medyczny Synevo, wyjaśnia jak ważne jest wykrycie choroby nowotworowej we wczesnym stadium. „Jeżeli wiemy, że w naszej rodzinie występowały przypadki nowotworów, to kontrola stanu zdrowia nabiera ogromnego znaczenia. Pamiętajmy, że nasze zdrowie leży w naszych rękach.” – zaznacza.

Istotnym wsparciem w leczeniu są komórki macierzyste, które od lat z powodzeniem stosowane są w leczeniu chorób hemato-onkologicznych, szczególnie w leczeniu białaczki czy zespołów mielodyspastycznych, mają także zastosowanie w wielu innych jednostkach chorobowych. Cały czas pojawiają się kolejne doniesienia o pozytywnych wynikach badań o których rozmawiamy z dr n. med. Magdaleną Chrościńską-Krawczyk z Kliniki Neurologii Dziecięcej USD w Lublinie.

Świadomość zagrożeń związanych z paleniem wyrobów tytoniowych rośnie, jednak nadal ok. 9 milionów Polaków nałogowo pali. Światowi eksperci ds. ochrony zdrowia publicznego dostrzegają ogromny potencjał elektronicznych inhalatorów nikotyny w redukcji szkód wywołanych paleniem. W najnowszym wydaniu Annals of Internal Medicine z początku lutego czytamy, że to właśnie e-papierosy minimalizują m.in. liczbę rakotwórczych substancji w organizmach palaczy. Brytyjscy naukowcy przebadali próbki osób, które zamieniły tradycyjne papierosy na rzecz e-papierosa. U użytkowników e-papierosów poziom toksycznego NNAL metabolitu rakotwórczego – związku odpowiedzialnego za rozwój m.in. raka płuca, był niższy aż o 97,5 proc. Brytyjscy naukowcy doszli do wniosku, że e-papierosy powodują zdecydowanie mniejsze zagrożenie dla zdrowia niż papierosy tradycyjne.

W kampanii zaproszeni eksperci starają się również podsumować ubiegły rok oraz wskazać jakie wyzwania stoją przed nami w 2017 roku. Jak wskazuje prof. Jacek Jassem, Członek Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem koniec 2016 roku przyniósł bardzo ważne i oczekiwane rozwiązanie – finansowanie badań genetycznych w nowotworach. „Dzięki tym badaniom można nie tylko ocenić zagrożenie daną chorobą, ale także dobrać choremu indywidualne, molekularnie, ukierunkowane leczenie i przewidzieć jego skuteczność.” – zauważa. „Z wielką nadzieją oczekujemy na efektywną realizację następnego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2016-2024, ale jednocześnie przypominamy, że stanowi on jedynie część całościowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce (Cancer Plan) przygotowanej w 2015 r. przez środowisko onkologów i przekazanej do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.” – dodaje dr n. med. Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii. „Rok 2016 przyniósł również pozytywne decyzje Ministerstwa Zdrowia, które uruchomiło kilka ważnych programów lekowych. Pacjenci z zaawansowanym czerniakiem, rakiem jajnika, piersi, nerki, czy niedrobnokomórkowym rakiem płuca zyskali dostęp do innowacyjnych terapii onkologicznych.” – wskazuje Jarosław Gośliński, redaktor naczelny portalu onkologicznego zwrotnikraka.pl. Istotny problem kobiet w ciąży, u których diagnozowana jest choroba nowotworowa zaznacza Marta Ozimek-Kędzior, Członek Zarządu Fundacji Rak’n’Roll. Prowadzony przez Fundację program opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka: „Boskie Matki” powstał, by dać kobiecie w takiej sytuacji najlepszą dostępną opiekę i umożliwić podjęcie ważnej dla niej decyzji. „W 2017 r. planujemy włączyć do standardu wizyty ginekologicznej aspekt profilaktyki onkologicznej, w postaci promocji obowiązkowego badania cytologicznego oraz wprowadzenia USG piersi.” – informuje Marta Ozimek-Kędzior.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z pełnymi artykułami w publikacji na www.dbajozdrowie.info lub poprzez pobranie publikacji:  

24 Lutego 2017