hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Apel Polskiej Unii Onkologii

 

APEL POLSKIEJ UNII ONKOLOGII
do Dyrektorów wszystkich ośrodków onkologicznych
i hematoonkologicznych w Polsce

 

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się 14. ŚWIATOWYM DNIEM WALKI Z RAKIEM
pragnę tradycyjnym zwyczajem w imieniu własnym oraz
Zarządu Głównego i Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii
zaprosić Państwa do organizacji obchodów tego ważnego wydarzenia.

 W SOBOTĘ 1 LUTEGO 2014 R.

 Większość ośrodków onkologicznych w Polsce zwyczajowo organizuje tego dnia akcję
Dnia Drzwi Otwartych.

Proponujemy, aby program podobnie jak w latach ubiegłych obejmował:

 • rozpowszechnianie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem  i innych materiałów edukacyjnych propagujących postawy prozdrowotne i czujność onkologiczną,
 • wykonywanie badań przesiewowych i innych służących wczesnemu wykrywaniu nowotworów
 • udzielanie prostych porad onkologicznych,
 • zwiedzanie oddziałów i zakładów diagnostyczno-leczniczych,
 • prowadzenie wykładów i pogadanek na tematy profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stopniach zaawansowania.

Zwracamy się do wszystkich Państwa z prośbą o następujące informacje:

 • Czy Państwa Ośrodek przystąpi do wspólnej akcji „Dnia Drzwi Otwartych”
  w sobotę 1 lutego 2014 r?

Jeśli tak, to prosimy o przesłanie:

 • Programu „Dnia Drzwi Otwartych”.
 • Dokładnych danych Ośrodka i miejsca przeprowadzanej Akcji.
 • Imienia i nazwiska oraz telefonu komórkowego i adresu e-mailowego osoby odpowiedzialnej za organizację Akcji.

Jeśli preferujecie Państwo inną formę obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem prosimy 
o podanie nam informacji na ten temat.

Wszystkie powyższe dane posłużą do wydania komunikatu informacyjnego PUO
z przeznaczeniem do rozpowszechnienia w mediach ogólnopolskich i na stronie internetowej: www.puo.pl


Odpowiedzi prosimy przesyłać do Sekretariatu PUO do 24 stycznia 2014 r.
na adres e-mailowy: meder@coi.waw.pl (ewentualnie na fax.  22 546 32 50).
Bezpośredni kontakt telefoniczny do Sekretariatu PUO: 22 546 24 48

Bardzo liczymy na Państwa jak zwykle niezawodną współpracę w dążeniu do podwyższenia wiedzy w społeczeństwie na temat chorób nowotworowych i wykształceniu mechanizmów sprzyjających troszczeniu się o własne zdrowie i zachowywanie czujności onkologicznej.

Prosimy Państwa również o nagłośnienie Akcji w mediach lokalnych oraz współdziałanie
z Wojewódzkimi Ośrodkami Koordynującymi badania skryningowe, lokalnymi Oddziałami NFZ, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami pacjentów oraz młodzieżą szkolną biorącą udział w wieloletniej kampanii Polskiej Unii Onkologii pt. „Mam haka na raka” (www.mamhakanaraka.pl).

1 lutego 2014 r. młodzież organizować będzie po raz kolejny Dzień Hakowicza nagłaśniając problem chorób nowotworowych podczas happeningów przeprowadzanych w wielu miastach w Polsce.

Proponujemy także, aby przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem był  nadal aktualny postulat PUO i całego środowiska onkologów polskich o pilne wspólne, partnerskie, zgodne i intensywne działania na rzecz przygotowania Strategicznego Planu i ustawy o Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN) przewidzianym do realizacji na lata 2016-2025.
Adresatami naszego Apelu są główni decydenci naszego kraju:

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Premier Rządu oraz Minister Zdrowia.

Przypominamy, że obecnie realizowany NPZChN (2006-2015) ma charakter wybitnie interwencyjny, redukujący z powodzeniem 15-letnie zaniedbania i  zaniechania w polskiej onkologii.

Następny Strategiczny Program dla Polski jest potrzebą chwili ponieważ przed całym światem stoją obecnie kolejne wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.

Zgodnie z bieżącymi zaleceniami Unii Europejskiej, każdy kraj zobowiązany jest  do pilnego przygotowania wieloletniego Narodowego Programu Walki z Rakiem uwzględniającego te prognozy oraz stosownie do ciągle aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.

W Karcie Paryskiej przede wszystkim apeluje się o zapewnienie równego dostępu obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej
w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć centrów onkologicznych.

Na realizację powyższych celów a przede wszystkim na szeroko pojętą prewencję
i profilaktykę nowotworową (możliwa redukcja zachorowań i poprawa wyników leczenia
w Polsce od 5 do 10 punktów procentowych) niezbędne jest zagwarantowanie przez Państwo odpowiednich środków finansowych,  które zabezpieczą realizację nowego NPZChN w perspektywie najbliższych 10-15lat.

Na koniec pragnę Państwa poinformować, że przed kilkoma tygodniami miałem zaszczyt wziąć udział razem z Panem profesorem Markiem Belką – Prezesem Honorowym PUO
– w spotkaniu z Panem Premierem Donaldem Tuskiem.

Otrzymaliśmy zapewnienie Pana Premiera wspierania naszych dążeń i dalszych działań na rzecz poprawy sytuacji chorych na raka w Polsce.

Pan Premier oczekuje, że wspólnie z Ministrem Zdrowia nasze środowisko w najbliższych miesiącach po osiągnięciu konsensusu przedstawi Panu Premierowi i Prezydium Rządu szczegółowy projekt strategicznego wieloletniego Planu Walki z Rakiem w Polsce począwszy od roku 2016.

 Z pozdrowieniami  i wyrazami szacunku

Dr n. med. Janusz Meder
Prezes Polskiej Unii Onkologii
(tel. 606 450 624)

 

10 Stycznia 2014