hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Apel Polskiej Unii Onkologii

APEL POLSKIEJ UNII ONKOLOGII
do Dyrektorów wszystkich ośrodków onkologicznych
i hematoonkologicznych w Polsce

Szanowni Państwo,

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ 15. ŚWIATOWYM DNIEM WALKI Z RAKIEM
PRAGNĘ TRADYCYJNYM ZWYCZAJEM W IMIENIU WŁASNYM
ORAZ ZARZĄDU GŁÓWNEGO I RADY NAUKOWEJ POLSKIEJ UNII ONKOLOGII

ZAPROSIĆ PAŃSTWA DO ORGANIZACJI OBCHODÓW TEGO WAŻNEGO WYDARZENIA
W SOBOTĘ 7 LUTEGO 2015R.

 Większość ośrodków onkologicznych w Polsce zwyczajowo w pierwszą sobotę lutego pod patronatem PUO organizuje akcję Dnia Drzwi Otwartych.

Proponujemy, aby program podobnie jak w latach ubiegłych obejmował:

  • rozpowszechnianie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem  i innych materiałów edukacyjnych propagujących postawy prozdrowotne i czujność onkologiczną,
  • wykonywanie badań przesiewowych i innych służących wczesnemu wykrywaniu nowotworów
  • udzielanie prostych porad onkologicznych,
  • zwiedzanie oddziałów i zakładów diagnostyczno-leczniczych,
  • prowadzenie wykładów i pogadanek na tematy profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stopniach zaawansowania.

Zwracamy się do wszystkich Państwa z prośbą o następujące informacje:

Czy Państwa Ośrodek przystąpi do wspólnej Akcji PUO „Dnia Drzwi Otwartych” w sobotę 7 lutego 2015r?

Jeśli tak to prosimy o przesłanie:

  • Programu „Dnia Drzwi Otwartych”
  • Dokładnych danych Ośrodka i miejsca przeprowadzanej Akcji
  • Imienia i nazwiska oraz telefonu komórkowego i adresu e-mailowego osoby odpowiedzialnej za organizację Akcji

Jeśli preferujecie Państwo inną formę obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem prosimy
o podanie nam informacji na ten temat.

Wszystkie powyższe dane posłużą do wydania komunikatu informacyjnego PUO z przeznaczeniem do rozpowszechnienia w mediach ogólnopolskich i na stronie internetowej: www.puo.pl

Odpowiedzi prosimy przesyłać do Sekretariatu PUO najpóźniej do czwartku 29 stycznia 2015 r. na adres e-mailowy: meder@coi.waw.pl (ewentualnie na fax.  22 546 32 50).
Bezpośredni kontakt telefoniczny do Sekretariatu PUO: 22 546 24 48

Bardzo liczymy na Państwa jak zwykle niezawodną współpracę w dążeniu do podwyższenia wiedzy w społeczeństwie na temat chorób nowotworowych i wykształceniu mechanizmów sprzyjających troszczeniu się o własne zdrowie i zachowywanie czujności onkologicznej.

Prosimy Państwa również o wcześniejsze nagłośnienie Akcji z wykorzystaniem logo PUO (w załączniku): w Państwa ośrodkach, w mediach lokalnych oraz współdziałanie
z Wojewódzkimi Ośrodkami Koordynującymi badania skryningowe, lokalnymi Oddziałami NFZ, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami pacjentów.

Proponujemy także, aby przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem był nadal aktualny postulat PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, intensywne działania na rzecz pilnego ostatecznego przygotowania do wdrożenia następnego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN) przewidzianego na lata 2016-2025, którego realizacja będzie zagwarantowana ustawą Sejmową.

Adresatami naszego Apelu są główni decydenci naszego kraju:
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Premier Rządu oraz Minister Zdrowia.

Przypominamy, że obecnie realizowany NPZChN (2006-2015) ma charakter wybitnie interwencyjny, redukujący 15-letnie zaniedbania i  zaniechania w polskiej onkologii.

Następny Strategiczny Program walki z rakiem dla Polski jest potrzebą chwili ponieważ przed całym światem stoją obecnie kolejne wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.

Zgodnie z bieżącymi zaleceniami Unii Europejskiej, każdy kraj zobowiązany jest  do pilnego przygotowania wieloletniego Narodowego Programu Walki z Rakiem uwzględniającego te prognozy oraz stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych
w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.

W Karcie Paryskiej przede wszystkim apeluje się o zapewnienie równego dostępu obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć centrów onkologicznych.

Na realizację powyższych celów a przede wszystkim na szeroko pojętą prewencję i profilaktykę nowotworową (możliwa redukcja zachorowań i poprawa wyników leczenia w Polsce o 10 punktów procentowych) niezbędne jest zagwarantowanie przez Państwo odpowiednich środków finansowych.

Wprowadzana od 1 stycznia 2015 roku ustawa dotycząca pakietu onkologicznego jest jedynie częścią całościowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce.

Z wyrazami szacunku i uznania

Dr n. med. Janusz Meder
Prezes Polskiej Unii Onkologii
(tel. 606 450 624)

 

11 Stycznia 2015