hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Apel Polskiej Unii Onkologii

 

Warszawa, 22 stycznia 2018r.


APEL POLSKIEJ UNII ONKOLOGiI
Do
Pana Andrzeja Dudy - Prezydenta RP
Pana Mateusza Morawieckiego - Premiera Rządu RP
Pana Stanisława Karczewskiego - Marszałka Senatu RP
Pana Marka Kuchcińskiego – Marszałka Sejmu RP
Pana Łukasza Szumowskiego – Ministra Zdrowia


Szanowni Panowie,

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Walki z Rakiem zwracam się w imieniu Zarządu i Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii z Apelem do Panów najważniejszej rangi decydentów Państwa Polskiego.

Przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem (3 lutego 2018 r.) jest APEL PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, ponad podziałami i ponadresortowe intensywne działania na rzecz zapewnienia wszystkim chorym na nowotwory w naszym kraju - równego dostępu do europejskich standardów kompleksowej, koordynowanej i najwyższej jakości opieki onkologicznej stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.
Przed całym światem stoją obecnie wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i  demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat.
Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.

W Karcie Paryskiej przede wszystkim apeluje się o ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych, kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej, w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć specjalistycznych ośrodków onkologicznych.
Na realizację powyższych celów w tym na szeroko pojętą prewencję i profilaktykę nowotworową, niezbędne jest zagwarantowanie przez Państwo odpowiednich środków finansowych. Od tego przede wszystkim zależy uzyskanie zmniejszenia liczby zachorowań i znaczącej poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory w Polsce.
Oczekujemy na zdecydowanie bardziej efektywną realizację następnego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2016-2024, ale jednocześnie przypominamy, że stanowi on jedynie część całościowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce (Cancer Plan) przygotowanej w 2015 r. przez środowisko onkologów i przekazanej do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. Mając w pamięci niedawne expose premiera Rządu Pana Mateusza Morawieckiego , który zadeklarował gotowość dokonania dzieła naprawy systemu ochrony zdrowia postrzegając je jako jedno z najważniejszych zadań dla Rządu RP oraz potraktowanie onkologii priorytetowo jako zadanie na rok 2018 - z wielką nadzieją oczekujemy wraz z naszymi pacjentami na pilne wdrożenie całościowo Strategii Walki z Rakiem w Polsce pod nadzorem merytoryczno-logistycznym Narodowego Instytutu Onkologii !
W imieniu Zarządu i Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii oraz chorych na nowotwory w Polsce.


Z wyrazami szacunku i uznania

Dr n. med. Janusz Meder
Prezes Polskiej Unii Onkologii

22 Stycznia 2018