hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Wyróżnienie w polskiej edycji konkursu European CSR Award Scheme.

Konkurs European CSR Award Scheme for Partnerships, Innovation and Impact (Europejskie Nagrody CSR na Rzecz Partnerstw, Innowacji i Wpływu) powstał,
aby nagradzać partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwem i co najmniej jednym pozabiznesowym interesariuszem. Konkurs finansowany jest przez Komisję Europejską,
a jego koordynacją na poziomie europejskim zajmują się organizacje CSR Europe i Business in the Community, kierując konsorcjum złożonym z 29 krajowych organizacji.
W Polsce koordynuje go Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Patronat Honorowy nad konkursem objął Minister Pracy i Polityki Społecznej.

W pierwszej polskiej edycji konkursu European CSR Award Scheme w kategorii małe
i średnie przedsiębiorstwo zwyciężyła firma Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe
Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Nagroda została przyznana za projekt „Bądź widoczny - bądź bezpieczny" realizowany w partnerstwie z Urzędem Miasta Bydgoszczy oraz innymi partnerami społecznymi. W kategorii duże przedsiębiorstwo nagrodzono Orange Polska
za projekt „Bezpieczeństwo w sieci” realizowany w partnerstwie z Fundacją Dzieci Niczyje.

Dodatkowo, w tegorocznej edycji konkursu, przyznano wyróżnienia.
Otrzymały je IQ Marketing za projekt „Zatrudnij ASA” realizowany w partnerstwie z Fundacją Synapsis, Danone Sp. z o.o. za projekt „Partnerstwo dla Zdrowia” realizowany w partnerstwie z Biedronką, Lubellą i Instytutem Matki i Dziecka, GlaxoSmithKline Poland za projekt „Mam haka na raka” realizowany w partnerstwie z Polską Unią Onkologii, Microsoft sp. z o.o. za projekt „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu” realizowany
w partnerstwie z Fundacją Dzieci Niczyje, PwC za Program coachingowy dla liderów społecznych „Dwa sektory – jedna wizja” realizowany w partnerstwie ze Szkołą Liderów oraz UPC Polska Sp. z o.o. za projekt „Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+” realizowany
w partnerstwie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Zwycięzcy krajowi w każdej kategorii zostali wybrani na podstawie oceny pozytywnego wpływu, jaki ich wielostronne projekty wywarły zarówno na społeczeństwo, jak i środowisko biznesowe. Szczególnie punktowane były innowacyjne i zrównoważone inicjatywy, które dają możliwość skutecznego powielenia.


Więcej informacji na stronie http://www.ngo.pl/x/892590

03 Lipca 2013