hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Apel Polskiej Unii Onkologii

 Warszawa, 1 lutego 2017r.

 

APEL POLSKIEJ UNII ONKOLOGII
do Dyrektorów wszystkich ośrodków onkologicznych
 i hematoonkologicznych w Polsce


Szanowni Państwo,

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ 17. ŚWIATOWYM DNIEM WALKI Z RAKIEM
PRAGNĘ TRADYCYJNYM ZWYCZAJEM W IMIENIU ZARZĄDU
I RADY NAUKOWEJ POLSKIEJ UNII ONKOLOGII
ZAPROSIĆ PAŃSTWA DO ORGANIZACJI OBCHODÓW TEGO WAŻNEGO WYDARZENIA
W SOBOTĘ 4 LUTEGO 2017R.

Większość ośrodków onkologicznych w Polsce zwyczajowo w pierwszą sobotę lutego
pod patronatem PUO organizuje akcję Dnia Drzwi Otwartych.

 PROGRAM I SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE AKCJI
ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZONEJ TABELI


Bardzo dziękujemy Państwu za jak zwykle niezawodną współpracę w dążeniu do podwyższenia wiedzy w społeczeństwie na temat chorób nowotworowych i w propagowaniu zachowań sprzyjających troszczeniu się o własne zdrowie, wykazywaniu czujności onkologicznej i uczestniczeniu w bezpłatnych, profilaktycznych badaniach przesiewowych.

Przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem jest  APEL PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne,  intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.

Adresatami naszego Apelu są główni decydenci naszego kraju:

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Premier Rządu oraz Minister Zdrowia.

Przed całym światem stoją obecnie wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.

W Karcie Paryskiej przede wszystkim apeluje się o ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć specjalistycznych ośrodków onkologicznych.

Na realizację powyższych celów w tym na szeroko pojętą prewencję i profilaktykę nowotworową niezbędne jest zagwarantowanie przez Państwo odpowiednich środków finansowych. Od tego przede wszystkim zależy uzyskanie zmniejszenia liczby zachorowań i znaczącej poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory w Polsce.

Z wielką nadzieją oczekujemy na efektywną realizację następnego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2016-2024, ale jednocześnie przypominamy, że stanowi on jedynie część całościowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce (Cancer Plan) przygotowanej w 2015 r. przez środowisko onkologów i  przekazanej do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

W imieniu Zarządu i Rady Naukowej PUO 

Z wyrazami szacunku i uznania

Dr n. med. Janusz Meder
Prezes Polskiej Unii Onkologii
(tel. 606 450 624)

 

31 Stycznia 2017